Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Wlazły prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LAN-EXPERT Dawid Wlazły, Batalionu Parasol 4/15, 62-800 Kalisz, adres do poczty elektronicznej: biuro@lan-expert.pl, nr telefonu: 623000308, który może być jednocześnie Sprzedawcą, Odbiorcą, Dostawcą.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

- wykonania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit b) RODO

- zapewnieniu komunikacji pomiędzy stronami, analizy rynku, promowania towarów, jak również w celu windykacji należności, podstawą przewarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

- spełniania wymagań prawnych w obszarze księgowości, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla powyższych czynności jest art. 6 ust. 1 lit. )RODO

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania obowiązku prawnego lub wygaśnięcia roszczeń względem administratora danych osobowych.

4. Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu do celów marketingu bezpośredniego luz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

5. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego

6. Możliwe jest przekazanie przez administratora Państwa danych osobowych pomiotom zewnętrznym, w celu prawidłowego realizowania świadczeń, uzasadnionych interesów prawnych administratora lub w wykonaniu obowiązków prawnych (np. dostawcy oprogramowania, kurierzy, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych

7. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również prawo do sprostowania, przenoszenia ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto posiadacie Państwo prawo do usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przez administratora za wyjątkiem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obrony interesów prawnych administratora lub wynikających za spoczywającego na nim obowiązku prawnego

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z RODO oraz przepisami prawa polskiego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania odwiedzających za strony internetowej w celu identyfikacji Usługobiorców, zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka, zapamiętywania danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia, ankiet, danych logowania do Sklepu Internetowego, dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do preferencji, prowadzenia statystyk, remarketingu. Ustawienia przeglądarki Internetowej mogą zastąpić zgodę na korzystanie przez administratora z plików Cookies .

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.